Bu haber -- 6  10:29:10 Tarihinde eklenmiştir.

Trafik cezalarına af

Trafik cezaları vergi affı olarak bilinen 6111 sayılı Kanun kapsamına alındı.

Trafik cezalarına af

2 Ağus­to­s’­ta Res­mi Ga­ze­te­’de ya­yım­la­nan 6495 sa­yı­lı Ka­nun ile 31.12.2010 ta­ri­hin­den ön­ce ke­sil­miş ama il­gi­li­si­ne teb­liğ edil­me­miş tra­fik pa­ra ce­za­la­rı da af kap­sa­mı­na alın­dı.
Böy­le­ce bi­ri­ken mil­yar­lar­ca TL’­lik tra­fik ce­za­sı­nın ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rı­la­rak tah­si­li müm­kün ola­cak.

2011 VE SON­RA­SI AF KAP­SA­MIN­DA DE­ĞİL

Af kap­sa­mı­na alı­nan tra­fik ce­za­la­rı şöy­le:

31.12.2010 ta­ri­hin­den (bu ta­rih da­hil) ön­ce ve­ri­len ve 02.08.2013 ta­ri­hi iti­ba­rıy­la va­de­si gel­di­ği hal­de öden­me­miş olan ya da öde­me sü­re­si geç­me­miş bu­lu­nan tra­fik ce­za­la­rı ile
31.12.2010 ta­ri­hin­den (bu ta­rih da­hil) ön­ce ve­ri­len ve 02.08.2013 ta­ri­hi iti­ba­rıy­la da­va açıl­mış ya da da­va aç­ma sü­re­si he­nüz geç­me­miş olan tra­fik pa­ra ce­za­la­rı.
Af­tan fay­da­la­na­bil­mek için, ida­ri yap­tı­rım ka­rar tu­ta­nak­la­rı­nın 31.12.2010 ta­ri­hin­den (bu ta­rih da­hil) ön­ce dü­zen­len­miş ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Bu ta­rih­ten son­ra dü­zen­le­nen ida­ri yap­tı­rım ka­rar­la­rın­da yer alan ce­za­lar af­tan ya­rar­la­na­ma­ya­cak.
Ay­rı­ca 31.12.2010 ta­ri­hin­den ön­ce ke­sil­miş an­cak 02.08.2013 ta­ri­hi (bu ta­rih da­hil iti­ba­rıy­la il­gi­li­si­ne teb­liğ edil­me­miş tra­fik ce­za­la­rı da af kap­sa­mı­na alın­dı.

CE­ZA­NIN FAİ­Zİ AF­FE­Dİ­Lİ­YOR

Af­tan fay­da­la­nan­lar, ce­za­nın as­lı üze­ri­ne yü­rü­tül­müş fai­zi öde­mek­ten kur­tu­la­cak ve sa­de­ce ge­ci­ken ta­ri­he denk ge­len TÜ­FE ve ÜFE’­nin or­ta­la­ma­sı­na gö­re he­sap­la­nan fai­zi öde­ye­cek.
Bu ce­za­lar­dan as­lı­nı öde­miş olan­lar, bu ce­za­la­ra yü­rü­tül­müş olan fa­iz­ler için­ de af­tan ya­rar­la­na­bi­le­cek.
Ay­rı­ca, 02.08.2013 ta­ri­hi iti­ba­rıy­la ce­za­nın bir kıs­mı­nı öde­yen­ler, ce­za­la­rı­nın öden­me­miş kıs­mı için de af­tan ya­rar­la­na­bi­le­cek.

SON BAŞ­VU­RU 31 EKİM

Af­tan ya­rar­la­nı­la­bil­me­si için 31 Ekim 2013 ta­ri­hi­ne ka­dar (bu ta­rih da­hil) il­gi­li ver­gi da­ire­si­ne baş­vu­ru ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor.
Kap­sa­ma gi­ren tra­fik ce­za­la­rı ne­de­niy­le bir­den faz­la ver­gi da­ire­si­ne bor­cu olan borç­lu­la­rın her bir ver­gi da­ire­si­ne ay­rı ay­rı baş­vur­ma­la­rı ge­rek.
Baş­vu­ru­lar, borç­lu­nun bağ­lı bu­lun­du­ğu ver­gi da­ire­si­ne pos­ta yo­luy­la ve­ya Ge­lir İda­re­si Baş­kan­lı­ğı in­ter­net ad­re­si (www.gib.gov.tr) üze­rin­den in­ter­net ver­gi da­ire­si­ne eriş­mek su­re­tiy­le ya da bu­lun­duk­la­rı il/il­çe­de­ki mo­tor­lu ta­şıt­lar ver­gi­si­ni tah­si­le yet­ki­li ver­gi da­ire­le­ri­ne ya­pı­la­bi­li­yor.

 

Etiketler
Yorum Yap
3.SAYFA
Resimseverlerin gözü aydın
Resimseverlerin gözü aydın
Gelveri Sanat Evi Karma Resim Sergisi 10 Kasım’da açılıyor
MHP Adayı Nilgün TOSUN’a  Gösterilen Sevgi Büyüyor.
MHP Adayı Nilgün TOSUN’a Gösterilen Sevgi Büyüyor.
MHP Adayı Nilgün TOSUN’a Gösterilen Sevgi Büyüyor.
“HUKUK MESLEĞİ ÜLKE GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ”
“HUKUK MESLEĞİ ÜLKE GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ”
AKP Adayı ve Grup Başkanvekili İlknur İnceöz Hukukçular Derneği Aksaray Şubesi’nin İlk İstişare Toplantısı’nda meslektaşlarıyla biraraya geldi
“Hep esnafın yanında olduk, olmayı da sürdüreceğiz”
“Hep esnafın yanında olduk, olmayı da sürdüreceğiz”
AKP İl Başkanı Karatay, Ak Parti’nin ilk iktidarından bugüne hep esnafın yanında olduğunu, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğini söyledi.
1 Kasım’ın telafisi yok
1 Kasım’ın telafisi yok
Seçim çalışmalarını sürdüren Ak Parti Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz: vatandaşlara 1 Kasım’ın telafisi olmadığını, sandığa giderken iyi düşünmek gerektiğini söyledi.
“DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ÜLKESİ SAĞLIK SİSTEMİMİZİ UYGULAYAMIYOR”
“DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ÜLKESİ SAĞLIK SİSTEMİMİZİ UYGULAYAMIYOR”
Aksaray’ın Ortaköy İlçesi’nde Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası açılışına katılan Ak Parti Grup Başkan Vekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, “Amerika’ya model olacak uygulamalarımızla beraber dünyanın en güçlü ülkesi bizim sağlık sistemimizi örnek alıp uygulayamıyor” dedi
 “BİZ DAVA ADAMIYIZ”
“BİZ DAVA ADAMIYIZ”
1 Kasım Seçimleri’nde AKP Listesi’ne giremeyen Milletvekili Nevzat Palta yaptığı açıklamada partisine 7 Haziran’daki sadakatinden hiçbir eksilme duygusu yaşamadığının altını çizerek; “Biz, dava adamıyız” dedi.
Kara Tren Gelmez Ola! Oyuncağı ile idare edin…
Kara Tren Gelmez Ola! Oyuncağı ile idare edin…
MHP Milletvekili Adayları AKP ye bu kez Kara Tren ile yüklendi. Organize Sanayi’de yapılan toplantıda; “Aksaray’ı trene kavuşturmak lutüf değil, Ak Parti hükümetlerinin vadesi çoktan dolan!!! ,zaman geçirilmeden ödenmesi gereken borcudur!!!” denildi.
  “ÇANAKKALE’YE BAŞKANIMIZA DUA EDEREK GİTTİK, DUALARLA DÖNDÜK”
“ÇANAKKALE’YE BAŞKANIMIZA DUA EDEREK GİTTİK, DUALARLA DÖNDÜK”
Belediye desteği ile Çanakkale ziyaretinin ardından Başkan Yazgı’yı ziyaret eden Berberler Odası Yönetimi adına konuşan Başkan Doğan desteklerinden dolayı Yazgı’ya teşekkür etti.
“Köylere sahip çıktık, Köyde yaşayan insanlara da”
“Köylere sahip çıktık, Köyde yaşayan insanlara da”
AK Parti Aksaray 1.sıra adayı İlknur İnceöz ve beraberinde İl Başkanı Abdülkadir Karatay, Merkez İlçe Başkanı Ömer Gizlenci ve Ak Heyet ile birlikte Belirsırma köyünde vatandaşlarla buluştu.
Listeler havada uçuşuyor
Listeler havada uçuşuyor
7 Haziran Genel Seçimleri için listelerin belli olacağı son gün özellikle AKP ve MHP nin sıralamasında olan isimlerle ilgili iddialar milletin kafasını karıştırmaya devam ediyor.
Ağaçörenliler KOSGEB ile tanıştı
Ağaçörenliler KOSGEB ile tanıştı
Ağaçören İlçesi’nde KOSGEB Destekleri anlatıldı. Ağaçören’de özellikle hanımların ilgisi yüksekti.
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
27°C / 14°C
Durum
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:21
Güneş
05:13
Öğle
12:52
İkindi
16:45
Akşam
20:19
Yatsı
22:01
ANKET
TÜMÜ

Sitemizi Nasıl Buldunuz. ?