AKSARAY
Giriş Tarihi : 22-11-2019 11:08

Eğitim-Sen Cumhurbaşkanına seslendi

Eğitim çalışanlarının gördükleri şiddet karşısında basın açıklaması yapan Türk Eğitim-Sen Aksaray Şubesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi.

Eğitim-Sen Cumhurbaşkanına seslendi

Türk Eğitim-Sen Aksaray Şubesi, Aksaray 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda yaptıkları basın açıklanmasında, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet konusunda öğretmenin saygınlığının yitirildiği ve buna bağlı olarak eğitim çalışanlarının maruz kaldığı şiddet olaylarının tırmandığı belirtildi. Türk Eğitim-Sen Aksaray Şube Başkanı Ali Toprak tarafından yapılan basın açıklamasında yasada düzenleme yapılması gerektiği belirtilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderilmek üzere hazırlanmış mektubu da 81 il örgütleri ile beraber göndereceklerini ifade eden Toprak, ‘’Öğretmenler gelecek neslimizi inşa edecek yegâne unsurlardır.’’dedi. Eğitim-Sen’in yaptığı basın açıklaması ise şöyle:

Değerli basın mensupları, eğitim gönüllüsü değerli meslektaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler şiddete hayır konulu basın açıklamasına hoş geldiniz, hepinizi teşkilatlarımız adına saygıyla selamlıyorum.

81 İlden Cumhurbaşkanımıza mektup yollayarak öğretmene yönelik şiddetin önlenmesi için yasal düzenleme talep edeceğiz.

Aksaray yerelinde de öğretmene yönelik şiddetin ve sözlü saldırıların da arttığını üzülerek paylaşmak istiyorum. Bu saldırılar ve şiddet veliler ve öğrenciler tarafından yapıldığı da aşikârdır. Bunun için önlem alınmalı, idari amirlerin mutlaka ve mutlaka kendi personellerinin yıpranmasına izin vermemelidir. Kurumlarımızın adı yıpranmasın diye isim vermeyeceğim ama okullarımızda yapılan ayrımcılığı, haksızlığı ve veliler ve öğrenciler tarafından taciz edilen, sahip çıkılmayan öğretmenlerimizin olduğunu biliyor ve buradan kamuoyu ile paylaşıyorum. Türk Eğitim-Sen olarak her şartta eğitim çalışanının yanındayız ve kimsenin ezilmesine, ötekileştirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Her türlü hukuki desteği vermeye devam edeceğiz.

Aksaray Milli İrade Meydanı’ndan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum!

Sayın Cumhurbaşkanım,

Malumunuz üzere, şiddet olaylarında toplum sıhhatimizi etkileyecek düzeyde önemli bir artış söz konusudur. Başta kadın ve çocuklara yönelik olmak üzere, şiddet vakaları adeta toplumsal bir cinnet seviyesine ulaşmış durumdadır.

Bu kapsamda öğretmenlerimize ve eğitim çalışanlarına karşı şiddet olaylarında da inanılmaz bir artış söz konusudur. Şu bir gerçektir ki, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet meselesi, hali hazırda eğitim hayatımızın öncelikli ve önemli sorunlarından birisi haline gelmiştir. Gün geçmiyor ki öğretmene dönük bir şiddet hadisesine dair bir haber medyaya yansımamış olsun. Sözlü ya da fiziksel şiddete maruz kalan, darp edilen ve hatta canına kast edilen öğretmenlerimiz yüreklerimizi dağlamaktadır.

Durumun can acıtıcı bir diğer tarafı da öğretmenlerimize yönelik gerçekleşen şiddet vakalarının failleri, büyük oranda öğrenci ya da öğrenci velisidir. Sendikamızın geçen yıl gerçekleştirdiği bir anket çalışması göstermiştir ki, eğitim çalışanlarına şiddet uygulayanların %67’si öğrenci ya da öğrenci velileridir. Bu, üzerinde düşünülmesi gereken bir noktadır. Dün canından parçasını yani evladını okula getirirken’’ Eti senin kemiği benim’’ teslimiyetiyle ve muteber bir tutumla öğretmene yaklaşan bir toplum, ne zaman ve nasıl bu duruma gelmiştir? İşte problemin çözülmesi gereken asıl düğümü buradadır.

Artan şiddet olayları, eğitim çalışanlarında can güvenliği endişesine dahi yol açmakta ve motivasyonlarını olumsuz etkileyecek ölçüde tedirgin etmektedir. Yani şu gözden kaçırılmamalıdır ki; öğretmene şiddet, sadece adli boyutu olan sosyal bir problem değil, aynı zamanda bir eğitim sorunu halini almıştır.

Sadece son birkaç yılda ölümle sonuçlanan şiddet olaylarına örnek verirsek;

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi olan Ceren Damar Şenel, sınavda kopya çektiğini tespit ettiği öğrencisi tarafından 2 Ocak 2019 günü üniversitedeki odasında hunharca öldürüldü.

2 Nisan 2019 tarihinde Gebze Atatürk Anadolu Lisesi’nde müdür yardımcısı Necmettin Kuyucu öğrencisi tarafından okulunda vahşice katledildi.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, 15 Aralık 2017 tarihinde öğrencisi tarafından vurularak öldürülen okul müdürü Ayhan Ökmen ve İzmir’in Karabağlar ilçesinde 25 Eylül 2012 tarihinde bıçaklanarak öldürülen Rabia Sevilay Durukan öğretmenimizi de unutmadık!

Sanırım herkes kabul eder ki, öğretmene yönelik şiddet hadiselerinin artış göstermesinin nedenlerinin başında, öğretmenin itibarının rencide edilmiş olması gelmektedir. ‘’Bana bir harf öğretenin kırk yol kölesi olurum’’ şuuruyla yoğrulmuş bir medeniyet ikliminde, öğretmenler bu kadar kolay hakaret edilebilen ve her önüne gelenin şiddet uygulayabileceği kimseler olmamalıdır. Dolayısıyla bu noktada atılacak ilk adım öğretmenlik mesleğinin itibarını artırıcı tedbirler almaktır. Bu amaç doğrultusunda yapılacak yasal düzenlemelerin yanı sıra, başta yöneticiler olmak üzere toplum kanaatini yönlendiren herkesin bu yüksek sorumluluk duygusuyla öğretmenlerimize yönelik söylem ve tutumlarına dikkat etmeleri gerekmektedir.

Öte yandan, şiddet hadiselerine zemin ve ortam hazırlayan başka hususları da görmek lazımdır.

Öncelikle, güvenlik tedbirleri ve hizmetler çok yetersizdir. Biliyoruz ki, okulların çok büyük kısmında yeterli güvenlik tedbirleri alınmamakta, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne entegre kameralar bulunmamakta, hatta birçok okulumuzda güvenlik hizmeti sadece nöbetçi öğretmenler eliyle sağlanmaya çalışılmaktadır. Okullarımıza ve üniversitelerimize öğrenciler hatta öğrenci olmayan unsurlar sopa, kesici/delici alet ve hatta ateşli silah dahi sokabilmektedir. Öğrenci, veli ve diğer toplum kesimlerinin şiddet hususunda adli ve hukuki açıdan bilinçlendirilmemiş olması, öğrencilerimizin bağımlılık ve kötü alışkanlıkların cenderesinde bırakılmış olması, disiplin mevzuatının yetersizlikleri, medyanın öğretmenlerimiz hakkında sorumsuz ve ölçüsüz yayınları ve en önemlisi de yasal koruma eksikliği eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına uygun zemin ve fırsat hazırlamaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanım,

Biz eğitimciler olarak eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması anlamında toplumsal bir seferberlik haline ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Ki, zaten öğretmene yönelik şiddet sadece eğitim çalışanlarının sorunu değil, toplumun sorunudur. Çünkü unutulmasın ki, öğretmene verdiğimiz değer, aslında ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza verdiğimiz kıymettir.

Zat-ı âlinizin iradesiyle ve TBMM’nin yapacağı yasal düzenlemelerle şiddetin önlenmesi yolunda mesafe kat edeceğimize inanıyoruz. Hayatını eğitime adayan, bilgi ve tecrübesini aktarmak için ihlâsla çaba sarf eden, öğrencilerini kendi çocuklarından ayırmayan ve fedakârca görevini yapan öğretmenlerimizin can güvenliğinin sağlanması anlamında yasal düzenleme yapılmalıdır.  Türk Ceza Kanunu’nun 112. Maddesinde düzenleme yapılmalı, şiddet önleyici tedbirler ve caydırıcı müeyyidelerin getirilmesi sağlanarak eğitim çalışanlarının güvenlik içinde çalışması yasal koruma altına alınmalıdır. Ayrıca bu düzenlemeyle, eğitimcilere şiddet uygulandığında bir şikâyete bağlı kalmaksızın, fail hakkında kamu davası açılması ve en ağır cezai müeyyidelerin uygulanmasını talep ediyoruz. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddete asla müsamaha gösterilmeyeceği, aksine şiddet suçlarının mutlaka cezalandırılacağı düşüncesinin yerleştirilmesi ve kamu sağlığını bozduğu için de ayrıca cezalandırılacağı bilincinin oluşturulması, önleyicilik açısından önemli bir adım olacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanım,

İfade ettiğimiz gibi, artık eğitim sorunu haline gelmiş olan eğitim çalışanlarına şiddet konusunda ilgili süreçleri harekete geçirmenizi istirham ediyoruz. Eğitimin asli unsuru ve taşıyıcı kolonu olan öğretmenlerimizin saygınlığının artırılması, güvenli çalışma ortamlarına kavuşmaları, daha verimli eğitim hizmetini getirecek ve dolayısıyla toplumun sağlıklı geleceğini inşa edecektir.

Toplumsal meselelere ve özellikle eğitim sorunlarına duyarlı yaklaştığını bildiğimiz zat-ı âlinizin, eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi anlamında gerekli adımların atılması hususunda irade ortaya koyacağına inanıyoruz.

Daha fazla canın yitip gitmemesi, mirasçısı olduğumuz medeniyetimize yakışmayan öğretmene şiddetin önlenmesi anlamında yasal düzenlemenin bir an önce yapılması bizleri ziyadesiyle memnun edecektir.

Biz inanıyoruz ki, öğretmenle birlikte kaybettiğimiz, esasında toplumun ve Türkiye’nin geleceğidir.

Saygılarımla yüksek takdirlerinize arz ederim.’’

NELER SÖYLENDİ?
@
Abraham 5 gün önce
I read a lot http://tubearchive.online/silverdaddies.html xnxx The landlocked country plans to build an alternative oilpipeline to Kenya or Djibouti via Ethiopia to end reliance onSudan. Exports need to go through the former civil war foe,which threatened last month to close two cross-border pipelinesunless a row over alleged rebel support is resolved.
Eliseo 5 gün önce
I work for myself http://porntuberating.online/hentaihaven.html keandra Mr Barber said: "He refereed the 1963 FA Cup Final and was in charge of the referees at the '66 World Cup, during which there was confusion over [Argentina's] Antonio Rattin's dismissal against England.
Luke 5 gün önce
I'd like a phonecard, please http://porntubehub.online/tubegalore.html voyeurweb DBS's earnings momentum is under threat from China'seconomic slowdown and the spillover effect on Hong Kong, itssecond-biggest market, as well as from recent Singaporegovernment measures to tighten property-related financing.
Florencio 5 gün önce
Withdraw cash http://porntubehub.online/zorras.html imagefap Irate developers have also taken to twitter to express their irritation and dismay that they are not able to utilize the resources available on the site. Many developers have expressed dismay and belief that such thing can happen at an Apple site.
Jesse 5 gün önce
What do you like doing in your spare time? http://xnxxrating.online/xnxx.html apetube Airline executives and antitrust lawyers learned that theDepartment of Justice was suing to block the merger on Tuesdaymorning, at about the same time the 56-page lawsuit was filed,according to the sources, who spoke on condition that they notbe named because they are not authorized to speak to the media.
johnansog 2 hafta önce
https://xnxxx.web.fc2.com/ xnxx
Crazyfrog 3 hafta önce
very best job https://beeg.x.fc2.com/porn300.html planetsuzy Many newspapers say the authorities should have intervened earlier as neighbours had already raised concerns about Yue Yan locking the girls unattended in a bedroom for days while she took drugs outside.
Kelly 3 hafta önce
Go travelling https://beeg.x.fc2.com/xtube.html al4a The bank's German chairman, Ernst von Freyberg, also attended along with prelate Monsignor Battista Ricca, who was appointed last month as an intermediary between the bank and the Vatican, the paper said.
Alfred 3 hafta önce
I've just graduated https://beeg.x.fc2.com/keezmovies.html eporner First we're introduced to Richie's very profitable campus online gambling services, with all the money going to a good cause called tuition. After he gets on the dean's list — and not in a good way — his fortunes change. Smart guy that he is, Richie decides he can beat the online gambling odds and cover his Princeton bill. When that doesn't work, he tracks down the guy whose online operation cheated him: the legendary Ivan Block.
Goodsam 3 hafta önce
Sorry, you must have the wrong number https://beeg.x.fc2.com/rulertube.html femjoy Facebook reaches more than 819 million monthly mobile users and more than 260 million gamers, and said it will leverage that reach to help drive mobile game installs. "With our unique targeting ability and mobile users who like playing a diversity of games, we'll help the right people discover your game," Facebook said. "We'll also share analytics tools and the expertise we've gained from helping games grow on our platform for many years."
Trevor 3 hafta önce
Could you tell me my balance, please? https://beeg.x.fc2.com/zorras.html youporn A report in the Washington Post last week said Turkey haddeliberately blown the cover of an Israeli spy ring workinginside Iran in early 2012 and dealt a significant blow toIsraeli intelligence gathering.
Lonny 3 hafta önce
I'm unemployed https://beeg.x.fc2.com/rulertube.html efukt Hot on the heels of Samsung, LG Electronics Inc is planning to introduce a curved smartphone in November, theWall Street Journal reported. LG previously said it wouldintroduce such a model by the year-end.
Vanessa 3 hafta önce
Could you send me an application form? https://beeg.x.fc2.com/dinotube.html porntrex "Despicable Me 2," which opens July 3 in North America, hada strong debut in Australia where Universal opted to open thefilm early to coincide with winter school holidays. The filmtook in $4.3 million, added to $2.1 million from paid previewslast week.
Tony 3 hafta önce
A staff restaurant https://beeg.x.fc2.com/al4a.html nhentai "I have not left Britain for tax reasons, but for my love of the beautiful British Virgin Islands and in particular Necker Island, which I bought when I was 29 years old, 34 years ago, as an uninhabited island on the edges of the BVI.
Johnnie 3 hafta önce
Do you like it here? https://beeg.x.fc2.com/xhamster.html xhamster “I apologize to my teammates, the Royals organization and to the Kansas City fans,” Tejada said in a statement issued through the Players Association. “I have a medical condition that requires medication to treat. I took that medication while re-applying for a therapeutic-use exemption. Under the requirements of the Joint Drug Program, I made a mistake in doing so.”
Edmond 3 hafta önce
Who would I report to? https://beeg.x.fc2.com/spankwire.html dinotube The U.S. electrical grid is better managed and more flexible a decade after its largest blackout but remains vulnerable to increasingly extreme weather, cybersecurity threats, and stress caused by shifts in where and how power is produced.
Logan 3 hafta önce
this is be cool 8) https://beeg.x.fc2.com/ thisav The radio frequency chipmaker said China's state-ownedShanghai Pudong Science and Technology Investment Co Ltd offeredto buy the shares of the chipmaker it does not already own at$15.50 per American depositary share.
Vida 4 hafta önce
Could you tell me the number for ? http://porntuberating.online/xvedio.html planetsuzy "I have nine lives, and in one of my old lives, when I was married to Robert, I was the soccer coach, the Brownie leaders, and the carpool driver," Jenner said. "I admire Kourtney so much because she's nurturing and developing amazing relationships with her children."
Marcellus 4 hafta önce
Excellent work, Nice Design http://tubeadvisor.online/beeg.html ixxx Russia's Svetlana Kolesnichenko and Svetlana Romashina (R) pose with their gold medals at the synchronised swimming duet free victory ceremony during the World Swimming Championships at the Sant Jordi arena in Barcelona July 25, 2013.
Tyrone 4 hafta önce
I'm interested in this position http://tubereviews.online/trannytube.html keezmovies The company expects to launch three flavors of the Campbell's Fresh-Brewed Soup K-Cup packs in 2014 across North America. The flagship flavor is to be their Homestyle Chicken Broth and Noodle and pods will be sold in the same aisles where Keurig Brewed K-Cup packs are sold.
Mitchel 4 hafta önce
Recorded Delivery http://xvideosrating.online/porn300.html madthumbs Republican Representative Peter King issued a statementstridently defending the surveillance programs and callingObama's reform plan "a monumental failure in presidentialwartime leadership and responsibility."
Tommie 4 hafta önce
I love the theatre http://xnxxrating.online/cliphunter.html yuvutu Mr McBride described how “when Mervyn announced his intentions in a small meeting room in Boca Raton, Gordon quietly told everyone else to leave, aside from the Swift expert, Mark Bowman”.
Conrad 4 hafta önce
What company are you calling from? http://porntuberating.online nudevista The new study will spread awareness about the ways coal use harms public health, said Huang Wei, an energy campaigner at the Beijing office of Greenpeace. While the study was historical, China's coal use has grown in recent years, and the top five coal-consuming provinces remain in north China, she said.
Ernest 4 hafta önce
Will I have to work on Saturdays? http://tubeadvisor.online spankwire The 52-year-old had been a train driver for 30 years, aRenfe spokeswoman said. Many newspapers published excerpts fromhis Facebook account where he was reported to have boasted ofdriving trains at high speed. The page was taken offline onThursday and the reports could not be verified.
Jefferey 4 hafta önce
I've got a full-time job http://tubeadvisor.online streamate Biton will go into the squad for the Scottish Premiership clash with Dundee United at Tannadice on Saturday but is looking forward to the Champions League where Celtic were drawn alongside Barcelona, AC Milan and Ajax.
Johnathan 4 hafta önce
I've lost my bank card http://tubearchive.online silverdaddies “I am Egyptian, I am not Brotherhood,” said Hosni Ibrahim, 48, an engineer, who said he had come to express his support for democratic principles. “Our president was betrayed by a military coup, and we have no alternative but to resist.”
Percy 4 hafta önce
Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account? http://xnxxlist.online xtube He contributed a first edition of Death of a Naturalist to a recent auction in aid of the writers' charity Pen, writing in pencil, above the poem "At a Potato Digging", that the critic 'Anthony Thwaite once described me (to my face) as "laureate of the root vegetable"'.
markus 4 hafta önce
https://www.drugonsale.com/ cheap medication
markus 4 hafta önce
http://xnxx.in.net/ xnxx
xcngav 1 ay önce
jWPKGB oeqpvajcpeyb, [url=http://fquwdlqkigbv.com/]fquwdlqkigbv[/url], [link=http://rpcdavfsevzi.com/]rpcdavfsevzi[/link], http://iymoujwtrgfp.com/
gupmyonvqtv 2 ay önce
HOC5Gw sebqayjjdgsv, [url=http://ftakgoyzzhzp.com/]ftakgoyzzhzp[/url], [link=http://sczyzxzdkmxh.com/]sczyzxzdkmxh[/link], http://dpfpgtduldpm.com/
Hosea 3 ay önce
I'll text you later https://hibiscuscoastseconds.co.za/?s=https://www.hab.cl/buy-aciphex-baikal-pharmacycom-rtlx buy aciphex baikal pharmacycom He was part of the Lowermoor CoT, but resigned in October last year, refusing to be associated with the proposed final report, which he claimed largely ignored expert analysis on the dangers of aluminium.
Cordell 3 ay önce
magic story very thanks https://press.syr.edu/page/110/?s=https://www.hab.cl/buy-aciphex-baikal-pharmacycom-rtlx buy aciphex baikal-pharmacy com Esther Duflo, one of the two superstar MIT economists teaching my Massive Open Online Course on global poverty, is a fast-talking French woman with whom I could barely keep up — especially when the topic was math.
Ervin 3 ay önce
I'm a partner in https://optometriceducation.org/?s=https://www.hab.cl/buy-aciphex-baikal-pharmacycom-rtlx buy aciphex baikal pharmacy com "Consumers told us price hikes on fixed contracts were unfair, and now people will be able to leave these contracts and switch to a cheaper provider without being hit by extortionate exit fees," said Richard Lloyd, executive director at Which?.
Margarito 3 ay önce
Have you seen any good films recently? https://reelyredd.com/?s=https://www.hab.cl/buy-aciphex-baikal-pharmacycom-rtlx buy aciphex baikal pharmacy com The icy facilities are maintained by both the U.S. government and through a $2 billion, 2011 contract with Lockheed Martin. Rick Hieb, the vice president at Lockheed Martin under which the Antarctic Support Contract falls, said the company was working to move the bases to “caretaker status.”
Boris 3 ay önce
Where do you come from? http://violetcrew.de/?s=https://www.hab.cl/buy-aciphex-baikal-pharmacycom-rtlx buy aciphex baikal pharmacy com The Senate's majority leader said he had not yet seendetails of a new plan by House of Representatives Republicans topass a series of targeted spending bills. The first of them,which might be debated on the House floor later on Tuesday,would re-open national parks, veterans' programs and funding forthe District of Columbia, according to Republican lawmakers.
bbpvxq 3 ay önce
RiGtA4 vzfbwrvmhwdq, [url=http://kqkaxupndzmh.com/]kqkaxupndzmh[/url], [link=http://tqpxgkiqtvtu.com/]tqpxgkiqtvtu[/link], http://hbxekzeatowg.com/
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
ARŞİV ARAMA